Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo của Trung Tâm Việt-Nhật gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, và các trường phòng (Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Đào tạo; và Phòng Tư vấn du học).

Trần Quang MinhGiám đốc

1. Họ và tên: Trần Quang Minh

2. Chức vụ: Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Bắc Á kiêm Giám đốc Trung tâm Giao lưu nghiên cứu và Hợp tác KHXH Việt Nam - Nhật Bản

3. Học vị: Tiến sĩ kinh tế

4. Quá trình đào tạo:

- 1982: Cử nhân kinh tế, Đại học tổng hợp Hà Nội

- 1993: Thạc sĩ kinh tế, Đại học tổng hợp quốc gia Úc

- 1998: Tiến sĩ kinh tế, Viện Kinh tế và chính trị thế giới.

5. Quá trình công tác:

- 1983-1993: cán bộ Viện Châu Á - Thái Bình Dương

- 1993-2004: Cán bộ Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

- 2004-2011: Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Bắc Á

- 2011 -2013: Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Bắc Á

- 2013 đến nay: Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Bắc Á kiêm Giám đốc Trung tâm Giao lưu nghiên cứu và Hợp tác KHXH Việt Nam - Nhật Bản

6. Thời gian tu nghiệp ở nước ngoài:

- Tháng 1/1991-9/1993: Đại học tổng hợp quốc gia Úc

- Tháng 6-12/1996: Đại học Tokyo - Nhật Bản

- Tháng 2-6/1998: Trung tâm tiếng Nhật Osaka, Nhật Bản

- Tháng 7/2000 - 6/2011: Đại học Harvard - Mỹ

- Tháng 10/2003 - 3/2004: Viện nghiên cứu quốc tế, Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Đặng Thị Tuyết DungTRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

1. Họ và tên: Đặng Thị Tuyết Dung

2. Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Giao lưu nghiên cứu và Hợp tác KHXH Việt Nam - Nhật Bản

3. Học vị: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công

4. Quá trình đào tạo:

- 1990: Đại học Kinh tế Quốc dân

- 2009: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Hành chính công tại Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội Vụ

- 2010: Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh

- 2006: Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Kan sai - Osaka, Nhật Bản

- Từ 26/7/2011 đến 24/8/2011: Chương trình “Giao lưu các học giả trẻ trong khu vực Đông Nam Á để tăng cường sự hiểu biết về kinh tế Nhật Bản”, Đại học Kyoto, Nhật Bản.

- Từ 2013 - 2016: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính tại Học viện Khoa học xã hội.

5. Quá trình công tác:

- 1991 - 1994: Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

- 1994 - 2005: Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản - Viện Khoa học xã hội Việt Nam

- 2005 - nay: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội ViệtNam.

Ngô Hương LanTRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Họ và tên: Ngô Hương Lan

2. Trình độ chuyên môn: Ths.Ngôn ngữ học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội; Hiện nay đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu.
3. Trình độ tiếng Nhật: Cử nhân Ngôn ngữ - văn hoá Nhật Bản, N1
4. Nơi công tác hiện nay: Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, kiêm Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Giao lưu nghiên cứu và Hợp tác KHXH Việt Nam - Nhật Bản.
5. Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật: 19 năm
+ Từ năm 1995 - 2001: Giảng viên tiếng Nhật, Bộ môn tiếng Nhật, Khoa Ngoại ngữ ĐH Dân lập Phương Đông, Hà Nội.
+ Từ năm 2001- 2002: Giáo viên tiếng Nhật tại Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.
+ Từ năm 1996 - 2006: Giảng viên tiếng Nhật tại Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc, Hội giao lưu văn hóa Việt Nhật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.+ Từ năm 2008 - 2009: Giáo viên tiếng Nhật tại Học viện Ngôn ngữ văn hoá Nhật Bản tại Nam Định.
+ Từ năm 2009 - 2010: Giảng viên tiếng Nhật kiêm Phụ trách chương trình đào tạo tiếng Nhật AHRP (chương trình tìm kiếm nhân tài châu Á sang làm việc tại Nhật Bản) tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ Từ tháng 4/2014: Phụ trách chương trình đào tạo tiếng Nhật của Trung tâm INAS-IPU, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.
6. Kinh nghiệm du học và nghiên cứu tại Nhật Bản:
- Từ tháng 7/2000 - 9/2000: Tham gia Chương trình đào tạo Giáo viên tiếng Nhật ngắn hạn tại Trung tâm tiếng Nhật Urawa, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản.
- Từ tháng 9/2003 -12/2003: Tham gia Khoá đào tạo tiếng Nhật dành cho người nghiên cứu Nhật Bản tại Trung tâm quốc tế Kansai, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản.
- Từ tháng 6/2006 - 8/2006: Tham gia Khoá đào tạo Giáo viên tiếng Nhật cao cấp tại Trung tâm Urawa, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản.
- Từ tháng 10/2007 - 4/2008: Nghiên cứu viên khách mời tại Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Quốc gia Nhật Bản, Tokyo theo Chương trình tài trợ của Quỹ Hakuho.
- Từ tháng 7/2009 - 8/2009: Tham gia Chương trình đào tạo dành cho các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại Đại học Kyoto, Nhật Bản, Quỹ JSPS tài trợ.
- Từ tháng 10/2011 - 6/2012: Nghiên cứu viên khách mời tại Trung tâm Nghiên cứu văn hoá Quốc tế Nhật Bản (Nichibunken), Chương trình tài trợ Học giả Nghiên cứu Nhật Bản, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản.

Hoàng Minh HằngTRƯỞNG PHÒNG QLKH & HTQT

1. Họ và tên: Hoàng Minh Hằng

2. Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á kiêm Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trung tâm Giao lưu nghiên cứu và Hợp tác KHXH Việt Nam - Nhật Bản

3. Học vị: Tiến sĩ

4. Quá trình đào tạo:

* Đại học

Ngành học: Quan hệ quốc tế

Nơi đào tạo: Học viện Ngoại giao Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2000

* Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Nơi đào tạo: Học viện Ngoại giao Việt Nam; Năm cấp bằng: 2003

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử Thế giới Cận đại và Hiện đại

Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội; Năm cấp bằng: 2012

* Các khóa đào tạo khác

- 3/2006: Khóa đào tạo Dự án trong môi trường có kiểm soát (PRINCE 2) của UNDP

- 7-8/2009: Chương trình “Giao lưu các học giả trẻ trong khu vực Đông Nam Á để tăng cường sự hiểu biết về kinh tế Nhật Bản”, Đại học Kyoto, Nhật Bản.

- 8-11/2009: Khóa đào tạo nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội

- 5-11/2010: Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh của Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation)

5. Quá trình công tác:

- Từ năm 2000 đến 2004: Phòng Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, Trung tâm KHXH và NVQG

- Từ năm 2005 đến 2009: Phòng Chính trị-Xã hội, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện KHXH Việt Nam

- Từ năm 2010 đến 10/2012: Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện KHXH Việt Nam

- Từ 11/2012 đến nay: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Hồ Hoàng HoaTRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ

1. Họ và tên: Hồ Hoàng Hoa

2. Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Dịch vụ (tư vấn du học), Trung tâm Việt – Nhật

3. Học vị: Tiến sĩ

4. Quá trình đào tạo:

- Năm 1973: Tốt nghiệp Trường Đại học Quan hệ Quốc tế Bình Nhưỡng nước Cộng hòa DCND Triều Tiên, ngoại ngữ tiếng Nhật.

- Năm 1995: Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Văn hóa ngữ học.

5. Quá trình công tác:

- Từ năm 1974-1981: Giảng viên tiếng Nhật Đại học ngọai ngữ Hà Nội

- Từ năm 1982-1996: Nghiên cứu viên – Phòng Văn hóa Viện Xã hội học

- Từ năm 1984-1996: Cộng tác viên Trung tâm Báo chí Bộ Ngoại giao

- Từ năm 1997-2005: Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Văn hóa và Nghiên cứu Nhật Bản, Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

- Từ năm 2008-2013: Giám đốc Trung tâm Giao lưu Nghiên cứu và Hợp tác KHXH Việt Nam – Nhật Bản

- Từ năm 2013-nay: Trưởng phòng Dịch vụ (Tư vấn du học), Trung tâm Việt – Nhật.