Đăng ký online

Cảm ơn bạn đã đọc tin. Nếu bạn có nguyện vọng học tiếng Nhật, đi du học, hoặc đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, hãy điền các thông tin cần thiết vào bảng dưới đây và gửi cho Trung tâm. Bạn sẽ được các nhân viên của Trung tâm gọi lại và tận tình tư vấn miễn phí


Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Giao lưu nghiên cứu và Hợp tác nhân lực Việt Nam - Nhật Bản/Trung tâm Đông Á/Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Tầng 12 Số 1 Liễu Giai - Hà Nội

Tel: 04-62660748; Hotline: 0912770719

Email: vjc@inas.gov.vn

Website: http://vjc.inas.gov.vn; http://www.eac.gov.vn