Liên hệ

Liên hệ


Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Giao lưu nghiên cứu và Hợp tác KHXH Việt Nam - Nhật Bản


Tầng 12 Số 1 Liễu Giai - Hà Nội

Tài khoản: 0451000307398 - Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công.

(84-4) 62730436

vjc@inas.gov.vn

http://vjc.inas.gov.vn/