Lễ khai giảng lớp Sơ cấp cấp tốc 3 tháng (CSCT.1A) ngày 4/4/2014

Lễ khai giảng lớp Sơ cấp cấp tốc 3 tháng (CSCT.1A) ngày 4/4/2014

Lễ khai giảng lớp Sơ cấp cấp tốc tiếng Nhật 3 tháng (SCCT.1A) ngày 4/4/2014 có sự tham dự của các lãnh đạo và giáo viên đến từ Tập đoàn Giáo dục Soshi