LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

Nhận lời mời của Lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục Soshi Nhật Bản (Soshi Educational Group), đoàn cán bộ Viện nghiên cứu Đông Bắc Á do TS. Trần Quang Minh, Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Việt – Nhật (VIJACEN) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã sang thăm Nhật Bản và tham dự Lễ nhập học của một số trường đại học, cao đẳng, và dạy nghề thuộc Tập đoàn từ ngày 3 – 8/4/2016.

LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

Trước giờ tham dự Lễ nhập học tại Trường đại học quản lý, Tokyo

Tập đoàn Giáo dục Soshi Nhật Bản, với một hệ thống hơn 500 trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trải rộng trên khắp nước Nhật, là một trong những cơ quan đối tác quan trọng hàng đầu của Trung tâm Việt - Nhật/Viện nghiên cứu Đông Bắc Á. Với sự hợp tác của Tập đoàn, Trung tâm tiếng Nhật của VIJACEN đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo tiếng Nhật có uy tín nhất trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp (bao gồm giáo viên Nhật Bản do Tập đoàn cử sang là những người có trình độ chuyên môn và sư phạm cao; giáo viên Việt Nam có trình độ tiếng Nhật cao, có kinh nghiệm giảng dậy và đều đã được tu nghiệp tại Nhật Bản), VIJACEN đã đào tạo tiếng Nhật cho hàng trăm lượt học viên và tiến cử hàng chục lượt học sinh, sinh viên Việt Nam sang du học tại các trường thuộc Tập đoàn Giáo dục Soshi.

Theo kế hoạch đã định, Lãnh đạo VIJACEN cũng sẽ sang thăm và làm việc tại Tập đoàn Y tế AOYAMA – Nhật Bản, một đối tác quan trọng khác của VIJACEN hiện đang cấp học bổng toàn phần cho du học sinh ngành điều dưỡng, theo lời mời của Chủ tịch Tập đoàn này vào cuối tháng 6/2016.


LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

Lế nhập học tại Trường đại học quản lý, Tokyo

LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

Lễ nhập học tại Trường kinh doanh quốc tế, Tokyo

LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016

LÃNH ĐẠO VIJACEN THAM DỰ LỄ NHẬP HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SOSHI, TOKYO – NHẬT BẢN, THÁNG 4/2016